1.400.000 

Ballantines 17 năm 700ml

Mã sản phẩm
W10901
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ