165.000 

Vang nổ không độ Chamdor Sparkling Red Grape

Mã sản phẩm
W8505
Dung tích
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Xuất xứ