690.000 

Rượu Dewar’s 12 năm

Mã sản phẩm
W4133
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ