550.000 

Dewar’s White Label 700ml

Mã sản phẩm
W10694
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ