6.200.000 

Rượu Chivas 25 năm

Mã sản phẩm
W8547
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ