750.000 

Chivas Extra 13 Rum Cask Selection

Mã sản phẩm
W9928
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ