350.000 

Chivas Regal 12 năm 375ml

Mã sản phẩm
W4024
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ