620.000 

Chivas Regal 12 năm 700ml

Mã sản phẩm
W4017
Dung tích
Thương hiệu
Xuất xứ
Nồng độ
Phân loại rượu
Tuổi rượu