2.800.000 

Chivas Royal Salute 21 năm

Mã sản phẩm
W4125
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ