2.800.000 

Rượu Chivas 21 năm – Chivas Royal Salute 21 (700ml/40%)

Mã sản phẩm
W4125
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ