9.500.000 

Chivas Royal Salute 30 Key To The Kingdom

Mã sản phẩm
W10018
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ