1.060.000 

Chivas Regal 15 năm

Mã sản phẩm
W4071
Dung tích
Nồng độ
Thương hiệu
Phân loại rượu
Tuổi rượu
Xuất xứ