3.550.000 

Chivas Ultis XX – Chivas Regal 20 năm

Mã sản phẩm
W10019
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ