14.000.000 

Rượu Chivas 21 năm 3L

Mã sản phẩm
W9690
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ