1.700.000 

Chivas 18 Blue Signature

Mã sản phẩm
W9688
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Tuổi rượu
Xuất xứ
Thương hiệu