Xem thêm

Tìm kiếm nâng cao
  • Sắp xếp theo
-11%
Giá gốc là: 280.000 ₫.Giá hiện tại là: 250.000 ₫.
750 ml
Merlot, Sangiovese
12%
250.000 
750 ml
Merlot, Sangiovese
10%
1.320.000 
750 ml
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
13%
640.000 
750 ml
Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz-Syrah, Cabernet Franc
13,5%
360.000 
3000 ml
Merlot
12%
Mới
445.000 
750 ml
13.5%
Cabernet Sauvignon, Merlot
860.000 
750 ml
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Cinsault, Roobernet
14%
1.880.000 
750 ml
Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet Franc, Petit Verdot
13,5%
1.600.000 
750 ml
Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot
14,5 %
1.600.000 
750 ml
Merlot
14,1%
790.000 
750 ml
Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet Franc, Petit Verdot
14,5 %
800.000 
750 ml
Merlot, Shiraz-Syrah, Zinfandel, Durif (Petite Sirah)
13,5%
900.000 
750 ml
Cabernet Sauvignon, Merlot
15%
1.065.000 
750 ml
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
14,5 %
2.730.000 
750 ml
Merlot, Cabernet Franc
14%
1.920.000 
750 ml
Merlot, Cabernet Franc
14%
1.800.000 
750 ml
Merlot, Cabernet Franc
14,5 %
1.800.000 
750 ml
Merlot, Cabernet Franc
14%
1.150.000 
750 ml
Merlot, Malbec, Cabernet Franc
14,5 %