500.000 

Château Timberlay Bordeaux Supérieur

Mã sản phẩm
W8926
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ