500.000 

D de Dauzac [Bordeaux, Château Dauzac]

Mã sản phẩm
W3561
Dung tích
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ