3.500.000 

Clos Margalaine Margaux [Domaines Philippe Porcheron]

Mã sản phẩm
W3358
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ