8.900.000 

Royal Salute 26 Year Old Scottish Oak Cask Finish

Mã sản phẩm
W9929
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ