4.500.000 

Chivas Ultis

Mã sản phẩm
W9691
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ