1.080.000 

Chivas 12 Mizunara

Mã sản phẩm
W9686
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ