4.000.000 

Chivas 12 năm 4.5L

Mã sản phẩm
W9685
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Xuất xứ
Tuổi rượu