1.650.000 

Chivas 18 năm 1L

Mã sản phẩm
W9689
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ