10.000.000 

Chivas 32 năm

Mã sản phẩm
W9692
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ