2.200.000 

Château German Marbuzet Saint-Estèphe

Mã sản phẩm
W3352
Dung tích
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ