1.700.000 

Prelude a Grand Puy Ducasse Pauillac

Mã sản phẩm
W2255
Dung tích
Loại vang
Nồng độ
Vùng làm vang
Xuất xứ