670.000 

DR. ZENZEN Pinot Noir

Mã sản phẩm
W2925
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ