285.000 

Baron P. de Rothschild Mapu

Mã sản phẩm
W1927
Dung tích
Loại vang
Nồng độ
Vùng làm vang
Xuất xứ