2.500.000 

Baron Philippe de Rothschild Baronesa P.

Mã sản phẩm
W1956
Dung tích
Nồng độ
Loại vang
Xuất xứ
Vùng làm vang