335.000 

Santa Carolina Reserva Cabernet Sauvignon

Mã sản phẩm
W3643
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ