25.000 

Bia Kronenbourg 1664 Blanc 5% – lon 320ml

Mã sản phẩm
W4987
Dung tích
Nồng độ
Thương hiệu
Xuất xứ