72.000 

Bia Chimay xanh 9% Bỉ – chai 330ml

Mã sản phẩm
W6008
Dung tích
Nồng độ
Thương hiệu
Xuất xứ