590.000 

Cape Of Good Hope Altima Sauvignon Blanc

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11640
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Niên vụ
Nồng độ
Thương hiệu
Xuất xứ