380.000 

Uby No 3 Cotes de Gascogne Combard Sauvignon

Mã sản phẩm
W3871
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ