1.370.000 

Hennessy VSOP 700ml

Mã sản phẩm
W10898
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ