4.600.000 

Hennessy XO 700ml

Mã sản phẩm
W10899
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ