1.985.000 

Prunotto Barolo

Mã sản phẩm
W2737
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ