1.700.000 

60 Sessantanni Limited Edition [San Marzano]

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W3377
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ