270.000 

“E Got” Trebbiano Chardonnay Rubicone

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W2746
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ