2.000.000 

San Marzano 50 Anniversario

Mã sản phẩm
W3386
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ