1.580.000 

F Gold 24 Karat Limited Edition

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W3389
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ