6.200.000 

Robert Mondavi Winery Cabernet Sauvignon Reserve

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11259
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Niên vụ
Nồng độ
Thương hiệu
Xuất xứ