1.500.000 

Treana Red

Mã sản phẩm
W3895
Dung tích
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ