500.000 

Woodbridge By Robert Mondavi Cabernet Sauvignon

N/A
N/A lượt đánh giá
Mã sản phẩm
W11176
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Vùng làm vang
Xuất xứ