480.000 

Cloud Break Pinot Noir

Mã sản phẩm
W3900
Dung tích
Giống nho
Loại vang
Nồng độ
Thương hiệu
Vùng làm vang
Xuất xứ