6.700.000 

Glenfiddich Winter Storm

Mã sản phẩm
W11435
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Tuổi rượu
Xuất xứ
Thương hiệu