2.700.000 

Glenfiddich 18 hộp quà

Mã sản phẩm
W11427
Bộ sưu tập
Dung tích
Nồng độ
Tuổi rượu
Thương hiệu
Phân loại rượu
Xuất xứ