1.275.000 

Chivas XV 15 Năm – Hộp Quà Tết 2024

Mã sản phẩm
W11504
Bộ sưu tập
Dung tích
Nồng độ
Thương hiệu
Phân loại rượu
Tuổi rượu
Xuất xứ