1.950.000 

Glenfiddich 15 hộp quà

Mã sản phẩm
W11425
Bộ sưu tập
Dung tích
Nồng độ
Thương hiệu
Tuổi rượu
Phân loại rượu
Xuất xứ