4.950.000 

Glenfiddich 21 – Hộp Quà Tết 2024

Mã sản phẩm
W11428
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ