Giá gốc là: 7.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.950.000 ₫.

Glenfiddich 21 – Hộp Quà Tết 2024

Mã sản phẩm
W11428
Dung tích
Nồng độ
Phân loại rượu
Thương hiệu
Tuổi rượu
Xuất xứ